Неустойка - върнат билет
до 72 часа 10%
от 72 до 24 часа 50%
под 24 часа 100%
Багаж, BGN
Основен и ръчен FREE
Втори багаж 10
Всеки следващ по 50
Багаж - размери
Основен 100 / 60 / 30 cm
Ръчен 45 / 30 / 20 cm, 5 kg
Пътувайте конфортно с автобусите на
Разписание на автобусната линия Условия за пътуване
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
I. ДЕФИНИЦИИ

ПРЕВОЗВАЧ - всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което извършва обществен превоз на пътници и товари с помощта на превозни средства, предназначени за тази цел.

ОПЕРАТОР - busBG.com - онлайн информационно-резервациона система за продажба на автобусни билети.

БИЛЕТ - бланков или електронен билет на български или чуждестранен превозвач, осигуряващ превоз по посочения маршрут на ПЪТНИКА и личния му багаж.


II. УСЛОВИЯ

1. Със закупуването на билет ПРЕВОЗВАЧЪТ сключва договор за превоз на ПЪТНИКА, като поема своите отговорности, съгласно чл. 42-48 от Закона за автомобилните превози (ДВ, бр.82/1999р бр.11/2002г.).
С договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози с автомобили пътници и техните багажи до определено място, а пътникът поема задължение да заплати превозната цена (чл.35 - ДВ, бр.42 от 2007г).
2. ОПЕРАТОРЪТ е посредник между ПРЕВОЗВАЧА и ПЪТНИКА при резервиране и продажба на автобусни билети.
3. ОПЕРАТОРЪТ осигурява на ПЪТНИКА валиден билет по посочения маршрут. Билетът може да се получи от ОПЕРАТОРА, от ПРЕВОЗВАЧА или от техните дистрибуторски мрежи, както чрез куриер или по електронен път.
4. Граждани на Европейския съюз пътуват в чужбина с валиден задграничен паспорт или валидна лична карта. В останалите случаи пътниците носят необходимите за пътуване документи. При пропуски в документацията си, всеки пътник може да не бъде допуснат за пътуване или да бъде пропуснат за проверка и/или да не бъде пропуснат през някоя от гравиците.
4.1. В този случай не се дължи неустойка за пропуснатото пътуване и не се възстановяват никакви суми от превозвача или други негови контрагенти.
4.2. В случай, че превозвача претърпи санкции от компетентни органи по времето на пътуване, свързани с нередности в документите и/или незнание и/или неразбиране на разпоредбите и законите в Европейския съюз и Шенген, то той е отговорен за морални и материални щети на превозвача. При неразбирателство, пътникът подлежи на съдебна отговорност по седалището на превозвача.
5. В цената на билета е включен превоз на един основен и един ръчен /борден до 5кг/ багаж. Основноят багаж е с максимално тегло 30 и максимални размер 100 / 60 / 30 cm
6. Допълнителен багаж, над посочения в т.5, се приема за превоз само при физическа и техническа възможност. Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа, както следва:
  • Втори багаж - 10 лв.;
  • Всеки следващ - 50 лв.;
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА

7. ПРЕВОЗВАЧА задължително издава багажна разписка на ПЪТНИКА за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса.
8. Не се допуска превозване на телевизори, велосипеди, перални и миялни машини, печки и друга битова техника, както и на багаж без придружител. Не се превозва стока от търговски характер, която може да бъде обект на митническа обработка.
9. Билетите са поименни и не могат да бъдет предоставяни на трети лица. Всеки ПЪТНИК е длъжен да пази билета си до края на пътуването. Необходимо е ПЪТНИКЪТ да се яви за пътуване до 45 минути преди отпътуването.
10. Срокове и анулации:
  • до 72 часа - 10%;
  • от 72 до 24 часа - 50%;
  • под 24 часа - 100%;
11. ПРЕВОЗВАЧА не носи отговорност за загубен или откраднат билет, които не се възстановява.
12. Двупосочните билети са валидни 180 дни от датата на първото пътуване. Билети без фиксирана дата за пътуване /отворени/ подлежат на заверка при ПРЕВОЗВАЧА, при неговите партньори в чужбина или при ОПЕРАТОРА до пет дни преди датата на пътуване. Препоръчва се потвърждаване датата на пътуване, особено в случаите на по-продължителен период между първоначалната резервация и датата на втората посока (връщането). Билети без нанесени дати за връщане се приемат и обработват само при налични свободни места в автобуса.
13. В случай на промяна датата на фиксираното пътуване, се заплаща сума, която е предвидена в определената тарифа.
14. При промяна на дестинация, се заплаща разликата до актуалната цена, както и такса по определена тарифа.
15. ПРЕВОЗВАЧА си запазва правото да променя цените и разписанията. При Коледни и Новогодишни и други празници, както и при форсмажорни обстоятелства режима на движение на автобусите може да бъде променен.
16. Всеки ПЪТНИК, закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска ЗЛОПОЛУКА. При желание за по-голямо застрахователно покритие, ПЪТНИКЪТ може да сключи лично отделен застрахователен договор по свой избор.
17. ПРЕВОЗВАЧА не носи отговорност за прекъснато от властите пътуване поради паспортни, визови и митнически неуредици на ПЪТНИЦИТЕ, които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки по рисковете ЖИВОТ и МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЪТНИКА

18. Всеки ПЪТНИК носи лична и финансова отговорност за нарушения на Шенгенските разпоредби за пребиваване в чужбина. Глобите се заплащат лично от ПЪТНИКА, извършил нарушението.
19. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
20. ПРЕВОЗВАЧА не носи отговорност за закъснения по обективни причини или при настъпване на "форсмажор", както и за загубен или откраднат багаж преди проверката в автобуса и след предаване на багажите при пристигане.
21. В случай на неосъществено пътуване по вина на ПРЕВОЗВАЧА, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването.
22. Когато поради паспортни или митнически неизправности преминаването на граница е невъзможно или се забави с повече от 30 минути, ПРЕВОЗВАЧЪТ не е задължен да продължи превозването на съответния пътник. Билетът за направлението не се възстановява.
23. Пушенето в автобусите по време на пътуване е забранено.
24. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително за цяла Европа. Глоби, наложени от контролните органи във връзка със сигурността по време на пътуването, се носи лично от нарушителя.
25. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправена в срок до 7 /седем/ дни от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажния етикет, без които рекламации не се разглеждат. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване, ПРЕВОЗВАЧА не носи гаранции и не са обект на рекламации.
26. Посочените в разписанието и в други информационни материали времена на пристигане по спирки са ориентировъчни.
27. Покупката на пътуването е валидна само след извършено плащане.
28. Покупки, неплатени в срок и/или размер (в брой, по банков път, местни и международни карти, ePay, PayPal, Western Union, EasyPay,бонуси, ваучери, точки, клиентски карти и други) се анулират и следва да се удържи/заплати неустойка на ПРЕВОЗВАЧА, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
29. При пътуване различно от София е необходимо да потвърдите пътуването си 24 часа преди пътуването и при необходимост да получите телефон за връзка с автобуса и др.

V. КОМБИНИРАНИ ПЪТУВАНИЯ

30. При комбинирано пътуване е възможно международният превозвач да направи необявена смяна на автобуса, със съдействието и под контрола на водача.
31. При повече от един ръчен и един основен багаж се заплаща такса, съгласно условията на чуждестранния превозвач и количеството и/или размера/теглото на багажа.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

32. Пътникът носи отговорност за решенията си, свързни с пътуването. Всички маршрути, часове на тръгване и пристигане, както и риска от закъснения са само и единствено за сметка на пътника.
33. При НЕявяване на пътника 30 /тридесет/ минути преди потегляне на автобуса по разписание, пътуването може да бъде анулирано, съгласно условията на превозвача.

Всички преводи на тези условия са само за информация и при спор е валиден българския текст. Всички преведени или непреведени документи на други превозвачи са миродавни при съответната компетентност и език.


busBG.com Ви пожелава приятно пътуване!

© 2000-2022 busBG.com :: All rights reserved.